SOLIDARITET, GRØN OMSTILLING OG LOKALT DEMOKRATI

Enhedslisten stiller op til kommunal- og regionsvalget i næsten hele landet og er i dag repræsenteret i 70 kommuner og 5 regioner. Vi arbejder lokalt for at sikre vores velfærd, så der er gode normeringer i daginstitutionerne, tid til god undervisning i folkeskolen og omsorg for de ældre.

Vi slås også for at bevare solidariteten i samfundet, så syge og ledige får ordentlige tilbud og et socialt sikkerhedsnet. Vi vil have kommunerne og regionerne forrest i den grønne omstilling, så der omlægges til vedvarende energi og økologi i hele landet.
Sidst men ikke mindst vil vi styrke borgernes indflydelse på det lokale demokrati.

Du kan også være med lokalt! Få overblikket her og følg vores kommunale og regionale arbejde lokalt.

Kandidater til Kommunalvalget

Kandidater til Regionsråd

Det sker der lokalt

EL i Kerteminde: Gem pengene som kommunen sparer på lockout
Udgivet 22-3-2018 af Enhedslisten Kerteminde
Se artikel i fyens.dk
Læs mere ❯

Sparede lønmidler ved konflikt skal bruges på velfærd
Udgivet 22-3-2018 af Enhedslisten Svendborg
Hvis overenskomstforhandlingerne på det kommunale områder ender med konflikt, så skal de penge, kommunen sparer på en lockout eller strejke, bruges på velfærd inden for de områder, pengene spares. Det mener Enhedslisten, som rejser sagen på byrådsmødet i Svendborg Kommune 27.... Læs mere ❯

Lockout: Enhedslisten stiller kritiske spørgsmål i byrådet
Udgivet 21-3-2018 af Enhedslisten Gladsaxe
Enhedslisten har til byrådsmødet den 21. marts 2018 stillet en række spørgsmål om de udsendte strejke- og lockoutvarsler for at afdække, om kommunen har eller har haft mulighed for at påvirke udviklingen for at afværge konflikten."Overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte... Læs mere ❯

Kommunalbestyrelsen 12. marts 2018
Udgivet 21-3-2018 af Enhedslisten Faaborg-Midtfyn
  Kirsten Lundgaard
Arbejdet i Byrådet.
Byrådsmøde 12.marts 2018:
EL havde bemærkninger til dagsordenspunktet om ny vederlagsmodel for plejefamilier. Tryghed i ansættelsen og betalt pensionsordning. Punkt 72.
Smartere anvendelse af FMK`s m2. Bemærkninger var, at dette er en besparelse som i første omgang ikke... Læs mere ❯

Nej til ghetto-udspil og til opbakning fra magistraten i Aarhus
Udgivet 21-3-2018 af Enhedslisten Århus Kommune
Keld Hvalsø og Lone Norlander
Enhedslisten tager afstand fra regeringens ghetto-udspil og Socialdemokratiets forsøg på med eget udspil at overtrumfe regeringen. Enhedslisten tager afstand fra magistratsflertallets opbakning til de to udspil.
Pressemeddelelse, 21.3.2018, Keld Hvalsø og Lone Norlander, Enhedslisten i Aarhus Byråd
Enhedslisten tager afstand fra den... Læs mere ❯

EL og SF: Sparede kommunale midler ved konflikten skal blive på området
Udgivet 21-3-2018 af Enhedslisten Hjørring
Vi står på tærsklen til en konflikt på det offentlige overenskomstområde. Efter KL's voldsomme optrapning med lockout-varsel af 250.000 kommunalt ansatte er frygten for et forhandlingssammenbrud rykket nærmere og dermed også risikoen for en storkonflikt.
På det offentlige arbejdsmarked står vi... Læs mere ❯

Kom frisk til generalforsamling d. 27. marts
I kan herunder læse både indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen 27 marts på rådhuset. 
Hej alle medlemmer
Kom frisk til generalforsamling d. 27. marts i din partiafdeling og vær med til at præge afdelingen retning i den kommende periode. Kom hvad enten du... Læs mere ❯

Kommunal udligning, set fra Frederikshavn
Indspark om den igangværende forhandling om kommunal udligning
Fra skagensavis.dk, 16. marts 2018 - kl. 13:06 - af Michael Egelund (WebRedaktør)
Enhedslisten vil tilgodese provinskommuner i nyt udligningsudspil. Men det skal ikke ske på bekostning af hovedstaden. Partiet arbejder på et nyt udspil.
I Enhedslisten er vi enige... Læs mere ❯

Enhedslisten Fredericia skifter ud i bestyrelsen
Udgivet 20-3-2018 af Enhedslisten Fredericia
På mandagens ordinære generalforsamling fik Enhedslisten Fredericia nogle nye ansigter i bestyrelsen. I det forgangne år mistede bestyrelsen en suppleant, som flyttede til København for at studere. Det var planlagt, at hun skulle træde ud af bestyrelsen ved studiestart. Et... Læs mere ❯

Titusinder TIllidsrepræsentanter mødes i Fredericia.
Udgivet 20-3-2018 af Enhedslisten Kolding
Du kan tilmelde dig via linket her.
http://www.tilmeldmig.dk/?9759180172 Læs mere ❯

Stem på Reza til Integrationsrådet på Frederiksberg
Udgivet 20-3-2018 af Enhedslisten Frederiksberg
Der er i disse dage valg til Integrationsrådet på Frederiskberg. Du kan stadig nå at stemme frem til d. 22. marts.
Reza Katebi er medlem af Enhedslisten og stiller op til Integrationsrådet. Se et fint portræt af Reza her.

Læs om kandidaterne... Læs mere ❯

Medlemsmøde om OK18
Udgivet 20-3-2018 af Enhedslisten Frederiksberg
Nok er nOK!
Kom til medlemsmøde om OK18 tirsdag d. 20. marts kl. 19.30 i lokalerne på Hostrupsvej 8.
De offentlig ansatte i Danmark skal have nye overenskomster. Det er endnu ikke kommet til en aftale ved forhandlingsbordet, og derfor varslede fagforeningerne... Læs mere ❯

Generalforsamling 2018
Udgivet 20-3-2018 af Enhedslisten København
Den 10. marts holdt Enhedslisten generalforsamling. 140 medlemmer af alle de københavnske afdelinger deltog. Det store fremmøde peger på både medlemmernes og afdelingernes engagement i partiets drift og politiske retning.
På generalforsamlingen blev der truffet en række markante beslutninger med stor... Læs mere ❯

Kolding kommune bør ikke medvirke til at eskalere konflikt”
Udgivet 20-3-2018 af Enhedslisten Kolding
Enhedslisten mener ikke det er i Kolding Kommunes interesse at være en del af KLs lockout optrapning af konflikten mellem kommunerne og de kommunalt ansattes faglige organisationer.
KLs lockout varsel er en voldsom eskalering af konflikten, og tjener kun som skræmmekampagne... Læs mere ❯

Enhedslisten København søger organisationssekretær
Udgivet 20-3-2018 af Enhedslisten København
Vil du være med til at føre Enhedslisten København frem, som partiet man kan regne med?
Enhedslisten København søger en organisationssekretær til sekretariatet, hvor målet
er at sikre Enhedslistens stærke position, som et af de største partier i Københavns
borgerrepræsentation.
Det skal gøres ved... Læs mere ❯

ligeløn på de kommunale arbejdspladser.
Udgivet 20-3-2018 af Enhedslisten Kolding
Tirsdag d. 13 marts blev en historisk dag for Enhedslistens byrådsarbejde i Kolding. Det blev dagen, hvor det for første gang lykkedes Enhedslisten at få vedtaget et forslag i økonomiudvalget. Forslaget gik ud på at få indføjet ligeløn som en... Læs mere ❯

Kæmp for en solidarisk udligning
Udgivet 20-3-2018 af Enhedslisten Rebild
Kæmp for en solidarisk udligning
Mandag d 12/3 er de socialdemokratiske borgmestre fra Frederikshavn og Hjørring, Birgit S. Hansen og Arne Boelt i NORDJYSKE med budskabet om at de støtter et forslag fra DF om at ens kommuneskat og serviceniveau i... Læs mere ❯

Ny skole og ligestilling - Byrådsmødet, den 19. marts 2018
Udgivet 20-3-2018 af Enhedslisten Aalborg
Det er ikke altid på de officielle byrådsmøder, at de vigtigste beslutninger træffes. Således var det heller ikke mandag den 19. marts. Tidligt om morgenen mødtes vi til et fælles møde den udvidede Magistrat og Skoleudvalget. Vi skulle snakke om... Læs mere ❯

Flytning af Skansevejens Skole kræver inddragelse af borgerne i Nørresundby
Udgivet 20-3-2018 af Enhedslisten Aalborg
Flytning af Skansevejens Skole kræver inddragelse af borgerne i Nørresundby
Opførelse af en ny skole i Stigsborg-kvarteret har længe været et vigtigt prestigeprojekt for Thomas Kastrup og Tina French. I stedet for at stå med en en færdig halvtom skole i... Læs mere ❯

OK18: Enhedslisten vil droppe lockouten i København
Udgivet 19-3-2018 af Enhedslisten København
Enhedslisten i København stiller forslag i borgerrepræsentationen om at trække København ud af lockouten. 
Kommunernes Landsforening meddelte den 7. marts 2018, at den vil lockoute omkring 250.000 kommunalt ansatte fra den 10. april 2018 og dermed lukke ned for størsteparten af... Læs mere ❯

Påske-/Fredsmarchen i Flensborg d. 31.03.
Udgivet 19-3-2018 af Enhedslisten Aabenraa

Invitation fra vores tyske venner i Flensborg. Jeg vil opfordre alle der har mulighed til at deltage
Kære alle i Enhedslistens sønderjyske afdelinger.
undskyld at informationerne kommer så sent - forberedelsesgruppen her i Flensborg var gået i stå - og der hang... Læs mere ❯

Kæmp for en solidarisk udligning
Udgivet 19-3-2018 af Enhedslisten Region Nordjylland
Kæmp for en solidarisk udligning
Mandag d 12/3 er de socialdemokratiske borgmestre fra Frederikshavn og Hjørring, Birgit S. Hansen og Arne Boelt i NORDJYSKE med budskabet om at de støtter et forslag fra DF om at ens kommuneskat og serviceniveau i... Læs mere ❯

Kæmp for en solidarisk udligning
Udgivet 19-3-2018 af Enhedslisten Rebild
Kæmp for en solidarisk udligning
Mandag d 12/3 er de socialdemokratiske borgmestre fra Frederikshavn og Hjørring, Birgit S. Hansen og Arne Boelt i NORDJYSKE med budskabet om at de støtter et forslag fra DF om at ens kommuneskat og serviceniveau i... Læs mere ❯

Kæmp for en solidarisk udligning
Udgivet 19-3-2018 af Enhedslisten Aalborg
Kæmp for en solidarisk udligning
Mandag d 12/3 er de socialdemokratiske borgmestre fra Frederikshavn og Hjørring, Birgit S. Hansen og Arne Boelt i NORDJYSKE med budskabet om at de støtter et forslag fra DF om at ens kommuneskat og serviceniveau i... Læs mere ❯

Kæmp for en solidarisk udligning
Udgivet 19-3-2018 af Enhedslisten Hjørring
Kæmp for en solidarisk udligning
Mandag d 12/3 er de socialdemokratiske borgmestre fra Frederikshavn og Hjørring, Birgit S. Hansen og Arne Boelt i NORDJYSKE med budskabet om at de støtter et forslag fra DF om at ens kommuneskat og serviceniveau i... Læs mere ❯

Referat fra generalforsamling onsdag den 14. marts 2018 kl. 19,00-22,00 .
Udgivet 18-3-2018 af Enhedslisten Aabenraa
Dagsorden:
Valg af dirigent. Jens b.
Bestyrelsens beretning.
Kort oplæg v/Jens B. Orientering, beretningen blev godkendt. Den er udsendt til alle medlemmer.
Godkendelse af regnskab. v/ Birthe. Kassereren omdeler skriftligt regnskab samt budget for 2018 og redegør for... Læs mere ❯

Borgerforslag
Udgivet 18-3-2018 af Enhedslisten Aabenraa
Fagbevægelsen har startet en underskriftindsamling bag et Borgerforslag, dvs et forslag som Folketinget skal tage stilling til, om ”Send konfliktpengene tilbage til velfærden”
Vis din støtte via dette link
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00598
  Læs mere ❯

Strejke, lockout?
Udgivet 17-3-2018 af Enhedslisten Herlev
Forslag fra Enhedslisten
Hvis det ender med strejke/lockout, skal Herlev Kommune bruge de sparede lønkroner på de områder hvor besparelsen ligger.
Forslaget blev på kommunalbestyrelsesmødet den 14. marts 2018 oversendt til Økonomi- og Planlægningsudvalget.
  Læs mere ❯

Pressemeddelelse
Udgivet 16-3-2018 af Enhedslisten Aabenraa
Enhedslisten har den 14.3. afholdt generalforsamling. Der var 15 deltagere.
Følgende blev valgt til den nye bestyrelse:
Brian Gormsen
Birthe O. Andersen
Jo Christoffersen
Gert Nordklitgaard
Jens Bundgaard Nielsen
Anna Adelborg
Charlotte Kofoed
Lene Dalsgaard
Kulilk Kawa
 
Som ny kontaktperson valgtes: Brian Gormsen
Som kasserer (gen)valgtes: Birthe O. Andersen
Som revisor (gen)valgtes. Jette... Læs mere ❯

Furesø skal ikke deltage i en lockout!
Udgivet 16-3-2018 af Enhedslisten Furesø
Enhedslisten (16. marts 2018):
Furesø Kommune skal ikke deltage i en lockout
Enhedslistens byrådsmedlem Øjvind Vilsholm lægger nu op til, at Furesø Kommune afviser at deltage i den lockout, som Kommunernes Landsforening (KL) har varslet til d. 10. april.
- Der er stort... Læs mere ❯

1 5